Актуални агро новини.Производството на месо в Германия бележи спад.

С 2 процента по-малко месо са произвели германските кланици през миналата година. Общото количество е 8 милиона и 100 хиляди тона. Спадът е със 167 хиляди тона, става ясно от цифрите на Федералната служба за статистика.

Най-голямото намаление е при говеждото месо. Броят на закланите говеда бележи спад с 3 процента до 3 ,5 милиона, като особено впечатление правят по-малкото крави, предадени в кланиците. Като цяло количеството е с 2,3 на сто по-малко от 2016 година и е в размер на 1милион и 100 хиляди тона.

Най-често консумираното месо в Германия остава свинското, чийто пазарен дял е над 45 процента. Но и тук има спад – броят на закланите свине намалява с 2 процента и половина до 58 милиона. От тях са добити общо 5,5 милиона тона, или със 127 хиляди тона по-малко.

Само с около 1 процент е намаляло количеството птиче месо, произведено в германските предприятия. Това се дължи най-вече на спада при закланите патици и пуйки, докато бройлерите и кокошките бележат ръст. Общото количество през миналата година е милион и половина тона.