Актуални агро новини.ЕП избра членовете на специалната комисия за пестицидите.

Европейският парламент избра членовете на Специалната комисия, която трябва да провери и оцени процедурата по одобрение на пестициди и други препарати за растителна защита. Създаването на комисията беше решено през миналата седмица.

Комисията трябва да отговори на съмненията, породени от прилагането на хербицида глифозат. Както е известно, през ноември миналата година Европейската комисия удължи разрешението за продажба и използване в страните от Съюза с нови пет години. Сега специалната комисия трябва да разгледа процедурата за одобрение на пестициди в Общността, възможни пропуски в научната оценка и одобрението на веществата. Сред другите важни теми са ролята на Европейската комисия в подновяването на лиценза на глифозата, евентуални конфликти на интереси в процедурата по одобрение и ролята на Агенциите за сигурност на храните за химикалите.

Специалната комисия има 30 пълноправни членове и ще действа 9 месеца , за да изготви окончателен доклад с констатации и препоръки, който ще бъде одобрен от Парламента. В състава на комисията има представители от почти всички страни-членки, с няколко изключения, сред които и България.