Актуални агро новини.Провеждат се публични консултации относно промяна на продуктовия обхват на Регламент (ЕС) №995/2010 (Регламента за дървесината / EUTR).

На 29 януари 2018 г. Европейската комисия стартира процедура за провеждане на публични консултации относно промяна на обхвата на продуктите към Регламент (ЕС) №995/2010 (Регламента за дървесината).

Основната цел на общественото допитване е да се съберат становища от широк кръг заинтересовани страни за възможните промени в обхвата на продуктовата линия на Регламент (ЕС) №995/2010. Консултациите са структурирани около основния въпрос - дали настоящата продуктова гама на Регламента трябва да бъде изменена или не - и ако да, до каква степен.

Заинтересованите страни , които желаят да дадат своето мнение, могат да го направят като в срок до 24 април 2018 г. попълнят изготвен за целта въпросник. Въпросникът е публикуван на всички езици на ЕС на следния електронен адрес:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_bg