Актуални агро новини.Лек ръст в цената на пилешкото в началото на февруари.

Средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо в страната през периода 31 януари – 7 февруари 2018 г. са около или малко над нивата от предходната седмица.

Пиле-замразено

По области, цените на едро на замразеното пиле са в границите от 2,66 лв./кг (Ямбол) до 4,60 лв./кг (Добрич). В четири области се отчита седмично повишение на цените с между 1,3% и 8,3% (най-значително в Пловдив), докато в София и Силистра замразеното пиле поевтинява, съответно с 1,7% и 2,2%. В резултат, средната цена на едро на замразеното пиле за страната се покачва с 0,5% на седмична база, до 3,84 лв./кг.

Средно за страната, цената на дребно на замразеното пиле в големите търговски вериги (ГТВ) е 4,62 лв./кг, с 0,2% по-висока спрямо предходния седмичен период. По области, продуктът се търгува в ГТВ на цени от 3,95 лв./кг (Велико Търново и Търговище) до 4,82 лв./кг (Благоевград и Стара Загора). Седмично отклонение на стойностите се отчита единствено в област София, където продуктът поскъпва с 5,7%.

През наблюдавания период цените на дребно на замразеното пиле в големите супермаркети са средно с 0,78 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата продължава да е най-значителна в Ямбол (2,11 лв./кг).

Предлагането на дребно на замразено пиле в другите търговски обекти (ДТО) остава в ценовия диапазон от 4,50 лв./кг (Велико Търново и Габрово) до 5,25 лв./кг (Разград). Единствено в Шумен е регистрирано ценово изменение на седмична база - понижение с 1%. Това не се отразява на средната стойност за страната и тя остава 4,80 лв./кг.

Цените на дребно на замразеното пиле в по-малките магазини са средно с 0 ,96 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата достига до 1,92 лв./кг в Ямбол.

Средно за страната, цената на замразеното пиле в ДТО е с 3,9% по-висока от тази в ГТВ.

Пиле – прясно, охладено

Средната цена на едро на охладеното пиле за страната се запазва на нивото от предходната седмица - 4,50 лв./кг. Предлагането на продукта на тържищата е на цени от 3,95 лв./кг във Велико Търново и Търговище до 4,82 лв./кг в Благоевград и Стара Загора. Седмично колебание на цената е отчетено единствено в Благоевград, където охладеното пиле поскъпва с 0,2%.

Търговията на дребно с охладено пиле в ГТВ е в ценовия интервал от 4,59 лв./кг (Варна) до 5,12 лв./кг (Русе). В четиринадесет от областите се наблюдават разнопосочни ценови отклонения спрямо предходната седмица, в границите от -8% (Варна) до +7,8% (Шумен). Средно за страната, цената на дребно на охладеното пиле в големите супермаркети е 4,91 лв./кг, с 0,2% по-висока на седмична база.

През изминалата седмица средната цена на дребно на охладеното пиле в ГТВ за страната е с 0,41 лв./кг по-висока от тази на едро, като маржът достига до 0,94 лв./кг във Велико Търново. В област Варна продуктът се предлага в големите супермаркети с 0,02 лв./кг по-евтино отколкото на едро.

По области, цените на охладеното пиле в ДТО варират от 4,43 лв./кг в Русе до 5,40 лв./кг в Благоевград. Единствено в Благоевград е регистрирана промяна на цената на седмична база – повишение с 4,9%, което води до леко покачване на средната стойност за страната с 0,2%, до 5,00 лв./кг.

Цените на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини са средно с 0,50 лв./кг по-високи от тези на едро, като за поредна седмица разликата е най-висока във Велико Търново - 1,35 лв./кг. Изключение отново е област Русе, където предлагането на продукта в ДТО е на цена, с 0,25 лв./кг под тази на едро.

Средно за страната, цените на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини са с 1,8% по-високи от тези в големите търговски вериги.

@page { margin-right: 0.89in; margin-top: 0.63in; margin-bottom: 0.49in } p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: bg-BG } p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA }

 

@page { margin-right: 0.89in; margin-top: 0.63in; margin-bottom: 0.49in } p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: bg-BG } p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA }