Актуални агро новини.Птицевъдството, а не говедовъдството е водещ отрасъл в швейцарското животновъдство.

Птицевъдството, а не говедовъдството е водещ отрасъл в швейцарското животновъдство. Малко над 1 милиард кокошки и други птици се отглеждат в Швейцария към днешна дата. Преди 20 години техният брой е бил едва 6 милиона, показва официалната статистика.

Швейцария е известна със своите петнисти крави, които пашуват по живописни ливади в планините. За периода между 1997 и 2017 година обаче поголовието на едрия рогат добитък е намаляло с 200 хиляди животни – от 1,7 на 1,5 милиона.

В същото време, броят на свинете остава сравнително стабилен, макар и с леки отклонения през годините. Преди 20 години швейцарските животновъди са отглеждали 1,4 милиона, а сега – 1,6 милиона свине.

Въпреки благоприятния планински релеф, козите и овцете не се радват на особено голяма популярност в Швейцария. В момента там има 80 хиляди кози, с 20 хиляди повече, отколкото през 1997-а. При овцете положението е доста по-добро, като сега фермерите държат около 300 хиляди животни. За 20-те години на разглеждания период , техният брой е варирал между 400 и 450 хиляди, с пик през 2014-та година.