Актуални агро новини.Новости в законодателството в областта на растителната защита.

На 28 февруари 2018 г. в гр. Пазарджик ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Пазарджик) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) гр. Пазарджик.

На семинара инспектор от „Растителна защита“ към ОДБХ – Пазарджик ще запознае гостите с новостите в законодателство в областта на растителната защита, както и добрите растителнозащитни практики.

Ще бъдат разяснени и начините за управление на празните опаковки от препарати за растителна защита (ПРЗ) , като ще се разгледа квалификацията и воденето на записи при употреба на ПРЗ.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ в гр. Пазарджик ще запознаят аудиторията с възможности те за подпомагане на земеделските производители по мерки от ПРСР 2014 – 2020 г., както и по схемите за директни плащания.