Актуални агро новини.Специалната комисия ще установи риска от употребата на хербицидната субстанция глифозат.

Европейският парламент създаде специална комисия, която ще разгледа процедурата на ЕС за употребата на пестициди.

-  Решението на Парламента е в следствие загрижеността на евродепутатите по отношение на оценката на риска от употребата на глифозат в ЕС;
 
В специалната комисия влизат 30 членове , , като единственият българин в нея е евродепутатът от групата на социалистите и демократите Момчил Неков.
 
Специалната комисия ще разгледа процедурата на ЕС за даването на разрешения за употреба на пестициди.

Създаването й идва в отговор на изразените опасения от страна на евродепутатите относно риска от хербицидната субстанция глифозат. Лицензът за неговото разпространение в ЕС беше подновен от държавите членки за петгодишен период през ноември миналата година.
 
Специалната комисия ще има задача да оцени:
‒         процедурата за даването на разрешения за употреба на пестициди в ЕС;
‒    потенциални пропуски в начина, по който е направена научната оценка на въздействието на тези вещества и одобрението за тяхната употреба;
‒         ролята на Европейската комисия при подновяването на лиценза за глифозат;
‒         възможни конфликти на интереси в процедурата за одобрение;
‒    ролята на агенциите на ЕС и дали те разполагат с достатъчно човешки и финансови ресурси за изпълнението на техните задължения.
 
Срокът, за който се формира специалната комисия е девет месеца след първото ѝ заседание. Тя ще изготви окончателен доклад за своите фактически констатации и препоръки, които ще бъдат одобрени от Парламента в пленарна зала.