Актуални агро новини.Стопаните ще могат да коригират технически грешки в описите на фактури от заявления за държавна помощ за акциза върху газьола.

В периода 19-23.02.2018 г. земеделските стопани ще имат възможност за корекции на технически грешки в описите на фактури от заявления за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” кампания 2017.

На корекция подлежат данните от фактурите, изключени от изчисляването на индивидуалните квоти, тъй като проверката на Националната агенция по приходите (НАП) е констатирала несъответствия/разминавания с данните в НАП.

Корекциите ще се извършват в съответната общинска служба по земеделие, в която земеделските стопани са подали заявленията за държавна помощ за кампания 2017 г.

Описът на направените корекции по данните във фактурите следва да бъде подписан от земеделския стопанин и служителя , направил корекциите.