Актуални агро новини.Състоя се среща по повод изискванията за хуманното отношение при транспортирането на домашни любимци за страните от ЕС.

На 15 февруари 2018 година експерти от Българската агенция по безопасността на храните се срещнаха с представители на неправителствени организации, протестиращи по повод условията за движение на домашни любимци от България , предназначени за осиновяване до други държави членки на Европейския съюз. Представителите на БАБХ и НПО за защита на домашни любимци проведоха изключително ползотворна дискусия в сградата на ЦУ на БАБХ, като приеха и петиция, депозирана от НПО.

По време на дискусията, бяха обсъдени детайлно настоящите законодателни мерки и правила на ЕС за движение на домашните любимци с цел намиране на нов дом и осиновяване, както и множеството сигнали, регистрирани от други държави членки, за нарушения на тези правила и незаконното придвижване на български домашни любимци с цел осиновяване в ЕС.

Бяха споделени затрудненията, които НПО за защита на домашни любимци срещат при прилагане на тези изисквания, като единодушно бяха потвърдени тезите, че законодателството трябва да бъде спазвано и да не се позволят действия в разрез с правилата на ЕС, което уронва авторитета на страната.

Дискутира се въпросът за настаняването на домашни любимци в приюти, условията в тези приюти, проблемите и затрудненията, а също и възможностите на НПО-та и доброволците да подпомагат тяхната работа с оглед благополучието на безстопанствените животните. 

В заключение от дискусията се потвърди, че в духа на тясното сътрудничество всички - Българската агенция по безопасност на храните заедно с  компетентните власти на другите държави членки на ЕС и НПО-та за защита на домашните любимци, ще работят в една посока - за спазване на правилата за здравеопазването и хуманното отношение към животните.