Актуални агро новини.Леко намаление в средните цени на яйца за страната.

През периода 14 – 21 февруари 2018 г. средните цени на яйца за страната на едро и на дребно в големите супермаркети отбелязват намаление на седмична база, докато тези на дребно в по-малките магазини остават без промяна.

По области , яйцата с размер М се търгуват на едро на цени от 0,19 лв./бр. (Варна, Добрич и Ловеч) до 0,30 лв./бр. (Монтана и Хасково). В пет от областите на страната се отчита седмично намаление на стойностите от 0,01 лв./бр. до 0,04 лв./бр., най-значително в Смолян, докато само в Плевен и Велико Търново е налице увеличение, съответно с 0,01 лв./бр. и 0,02 лв./бр. Това води до понижение на средната цена на продукта за страната с 0,01 лв./бр., до 0,23 лв./бр.

През изтеклата седмица средните цени на дребно на яйцата в големите търговски вериги (ГТВ) се понижават с по 0,01 лв./бр., до 0,29 лв./бр. за размер M и 0,32 лв./бр. за размер L.

Предлагането на яйца – размер М в по-големите магазини е в ценовите граници от 0,24 лв./бр. (Добрич) до 0,32 лв./бр. (Бургас, Сливен, Хасково и Ямбол). В четиринадесет от областите на страната е налице поевтиняване на продукта на седмична база, достигащо до 0,06 лв./бр. във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен, а само в Добрич и Хасково – поскъпване, с по 0,01 лв./бр.

По области, цените на яйца - размер L в ГТВ се движат от 0,28 лв./бр. (Пловдив) до 0,34 лв./бр. (Хасково). В сравнение с предходната седмица, в десет области се наблюдава понижение на стойностите с между 0,01 лв./бр. и 0,07 лв./бр., най-чувствително във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен, а единствено в Хасково – повишение, с 0,03 лв./бр.
 
Средно за страната, цената на яйца – размер M в другите търговски обекти (ДТО)  остава 0,27 лв./бр. По области, стойностите варират от 0,22 лв./бр. (Благоевград и Кюстендил) до 0,31 лв./бр. (Велико Търново, Ловеч и Плевен), като в шест области са налице разнопосочни колебания спрямо предходната седмица в границите от -0,02 лв./бр. (Хасково и Шумен) до +0,03 лв./бр. (Перник и София).

Цените на яйца – размер L в ДТО се движат в интервала от 0,23 лв./бр. (Благоевград и Кюстендил) до 0,33 лв./бр. (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). В осем области се отчита седмично поевтиняване на продукта, достигащо до 0,03 лв./бр. в Хасково, докато в Перник и София е налице поскъпване с по 0,02 лв./бр. Това не се отразява на средната цена за страната в тези обекти и тя остава 0,28 лв./бр.

Средно за страната, цените на дребно на яйца размер M и L в по-малките търговски обекти са съответно с 0,02 лв./бр. и 0,04 лв./бр. по-ниски от тези в големите супермаркети, като разлика в тази посока достига до 0,08 лв./бр. в Разград за размер М и в Благоевград, Кюстендил и Разград - за размер  L. В шест области цените на дребно на яйца - размер М в ГТВ са с по 0,01 лв./бр. под тези в ДТО. Подобна е ситуацията и при размер L в шест области, където яйцата се предлагат в ГТВ с 0,01 лв./бр. по-евтино отколкото в ДТО.

Маржът между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно е средно 0,06 лв./бр. за ГТВ и 0,04 лв./бр. за ДТО. Най-голяма разлика между двата типа цени е налице за големите супермаркети в Ловеч и Стара Загора – 0,11 лв./бр., а за по-малките магазини в Ловеч - 0,12 лв./бр. В Благоевград и Шумен цените на дребно на яйца - размер М в ГТВ са с 0,01 лв./бр. под тези на едро в съответната област. В шест области цените на дребно на яйца - размер М в ДТО са в рамките на 0,01 лв./бр. – 0,05 лв./бр. под тези на едро в съответната област.