Актуални агро новини.Съвместна информационна среща-семинар на НССЗ и НАП в Русе.

На 28 февруари 2018 г. в гр. Русе ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Русе) и Национална агенция по приходите (НАП) гр. Русе.

На семинара  инспектор по приходите от Териториална дирекция (ТД) НАП-Варна, офис Русе област ще запознае гостите с данъчно облагане и осигуряване на земеделските стопани, промените в данъчното и осигурителното законодателство за 2018 г.

Ще бъдат разгледани и особеностите при деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски.

Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Русе ще предоставят на земеделските стопани възможностите за подпомагане по схемите за Директни плащания през 2018 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Русе, пл. "Свобода" 6, зала 1 , (сградата на Областна администрация - Русе)

Програма на семинара