Актуални агро новини.Изпълнението на индикативния график по ПРСР може да се окаже затруднено през тази година.

Изпълнението на индикативния график по Програмата за развитие на селските райони   може да се окаже затруднено през тази година. Причината – въвеждането на системата за електронно кандидатстване ИСУН.  Мнението е на Ивайло Здравков от Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми. Експертът отчита като минус въвеждането на системата в края на програмния период.

Опасенията на Ивайло Здравков са, че може да се получи забавяне при приема на проекти.  Изпълнението на Индикативния график започна с отварянето на подмярка 4.2.

За инвестиционните подмерки кандидатстването е през Информационата система за управление и наблюдение - популярна като ИСУН , , а за компенсаторните – през Интегрираната система за администриране и контрол - ИСАК.

Съгласно индикативния график, от 10 до 30 март ще бъдат изплатени парите по схемата за обвързано подпомагане – сектор плодове и зеленчуци. А от 20 до 30 март - парите по мярка 10 „Агроекология и климат“. По схемата за зелени директни плащания стопаните могат да очакват средства от 10 до 30 април. Третата половина на месеца ще бъдат преведени и парите по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури. От 10 до 20 април земеделските производители могат да получат пари по схемата за преразпределително плащане и схемата за преходна национална помощ за тютюн.

Автор: Цветелина Влайкова