Актуални агро новини.Стопаните имат 15 дни да отговорят на въпроси от оценителната комисия при подаване на проект през ИСУН.

Стопаните имат 15 дни да отговорят на въпроси от оценителната комисия при подаване на проект през ИСУН. Ако пропуснат този срок , има опасност заявлението им да бъде отхвърлено. Подмярката 6.1 - Стартова помощ за млади земеделски производители е първата, за която фермерите ще кандидатстват изцяло по електронен път. Очаква се приемът да бъде отворен между 15 и 20 март. 

Задължително е земеделските производители да следят профила си в ИСУН, за да не пропуснат евентуалните забележки на оценителната комисия.

Петя Куманова, дир. на Гл. д-я „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“, НССЗ препоръчва всеки земеделски стопанин да си извади квалифициран електронен подпис, с който ще може да легализира всеки документ, необходим при подаването на проектите за подпомагане. Кореспонденцията с Фонд „Земеделие“ ще става единствено и само през електронния профил на земеделския стопанин. Специалистите НЕ съветват фермерите да упълномощават други лица за извършването на тази комуникация от тяхно име.

Добрата новина е, че инфарктните срокове за подаване на заявления остават в миналото. Новият срок за прием на проекти ще бъде 3 месеца - поне за мерките, които сега се обявяват. По думите на Куманова три месеца е приличен срок за подготовка на проектното предложение и внасяне на проекта. До 3 седмици преди края на приема дирекцията за развитие на селските райони ще отговаря на въпроси.

Автор: Мирела Спасова