Актуални агро новини.Доказан е птичи грип в две от птиците, унищожени при разкриването на нелегално транспортиране на животни.

След унищожаването на 119 птици, открити в транспорт, превозващ нелегално животни и птици, Областната дирекция по безопасността на храните - София град предостави за изследване от Националната референтна лаборатория по инфлуенца и Нюкясълска болест по птиците проби от евтаназираните екземпляри.

Първоначалните изследвания са доказали наличие на птичи грип в две от птиците – лебед и патица. Окончателните резултати за щама на заболяването ще бъдат оповестени до дни.

По Закона за ветеринарномедицинската дейност Зоопарк София е поставен под карантина.

В тази връзка изпълнителният директор на Българската агенция по безопасността на храните  разпореди следното:

На основание чл. 126, ал. 1 и чл. 117, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и във връзка с получен положителен за М ген на Инфлуенца по птиците“ лабораторен резултат от Национална Референтна Лаборатория за “Инфлуенца “А“ и Нюкясълска болест по птиците” към НДНИВМИ с протокол от изпитване с изх. № ДДД 02-646/27.02.2018 г. от проби взети от конфискувани животни с протокол за разпореждане № 1/20.02.2018 г. и изх № 475/20.02.2018 г. на РИОСВ Монтана и настанени в животновъден обект с рег. № 1407-044, Зоологическа градина- София, намиращ се в гр. София, общ. София., област София-град,

Н А Р Е Ж Д А М :

I.          Директорът на ОДБХ–гр. София-град да организира изпълнението на следните мерки с оглед ликвидиране и ограничаване на разпространението на болестта Инфлуенца по птиците:

1.         Налагане на възбрана за придвижване на птици от и към Зоологическа градина- София.

2.         Налагане на възбрана за придвижване на яйца, фуражи за птици, отпадъци, тор от птици, оборудване, използвано в обекта и имащо досег с птици от Зоологическа градина-София.

3.         Затваряне и отглеждане на закрито по стада на видовете птици, за които това е възможно , с цел предотвратяване на контакта с диви птици.

4.         Засилване на мерките за биосигурност и съхранение на всички фуражи за изхранване на птици на закрито.

5.         Организиране на клинични прегледи на птиците, намиращи се в Зоологическа градина- София.

6.         Организиране на вземане на фекални проби от всички волиери и помещения, в които се отглеждат птици в обекта.

7.         Налагане на забрана за достъп на външни лица до Зоологическа градина- София, до приключване мерките по т. 1 – 6.

II.         За изпълнението на дейностите по т. I, т. 1-6 да се представя ежеседмичен доклад до дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите“ към ЦУ на БАБХ на ел. поща : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..