Актуални агро новини.МЗХГ започва разяснителна кампания с цел по-ефективно усвояване на средства по ПРСР.
Министерство на земеделието, храните и горите започва поредица от кръгли маси-дискусии между експерти от ведомството, Държавен фонд „Земеделие” и общини-бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Първата от срещите се състоя в София, на нея присъстваха бенефициенти - представители на общини от областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област, Пазарджик и Пловдив.
Целта на дискусиите е идентифициране на основните препятствия и предизвикателства пред успешното изпълнение на обществени поръчки на бенефициентите-общини, както и намиране на ефикасни подходи за тяхното преодоляване.
„Гарантира се по-ефективното усвояване на средства по ПРСР от общините чрез постоянен диалог, добро сътрудничество и публичност“, заяви заместник-министър Лозана Василева.
Предстоят срещи в градовете Враца (02.03.2018 г.), Велико Търново (07.03.2018 г.), и Стара Загора (12.03.2018 г.) , като на кръглите маси са поканени всички общини, които реализират проекти по програмата към настоящия момент.