Актуални агро новини.ИАГ засилва контрола по горите.

Засилен контрол върху горските територии извършват инспекторите в цялата страна, съобщиха от Агенцията по горите. За миналата седмица са направени 3400 проверки за спазване на разпоредбите на Законите за горите, лова и рибарството. Горските инспектори са съставили 191 акта за административни нарушения.

Най-честите нарушения са транспортиране, придобиване, съхраняване и преработване на немаркирана дървесина и непридружена с превозен билет. Често системите за видеонаблюдение в обектите са неработещи , което е друго погазване на закона. Инспектори от Регионалната дирекция по горите във Велико Търново са спрели сечта в 6 обекта за добив на дървесина в територията на звеното.

Горските инспектори от Регионалната дирекция по горите във Велико Търново са извършили над 1600 проверки от началото на годината. 

Проверките на служителите, които са ангажирани с контрол в горските територии продължават през цялата година. Провеждат се и съвместни проверки с инспектори от Агенцията по рибарство и аквакултури.

Автор: Данаил Андреев