Актуални агро новини.Зам.-министър Николова се срещна с посланиците на Швеция, Финландия и Дания.

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова се срещна с  посланиците на Швеция Луиз Бергхолм, на Финландия - Пейви Блинника, и на Дания - Сьорен Якобсен. Срещата се проведе по инициатива на посланиците, а темата беше предстоящият Съвет на ЕС по околна среда на 5 март в Брюксел.

Съветът ще бъде председателстван от България в качеството й на ротационен председател. На първото заседание министрите по околна среда на държавите членки ще бъдат приканени да споделят позициите си по два важни незаконодателни въпроса. Първият е как да бъде стимулиран процесът на „позеленяване“ на Европейския семестър. Вижданията на Българското председателство са, че това ще допринесе за повишаване на растежа и ще гарантира нови работни места посредством зелени устойчиви инвестиции. Вторият въпрос е свързан с т.н. мини пакет за кръгова икономика и как да бъдат насърчени употребата на рециклирана пластмаса и разработването на устойчиви пластмасови продукти.

Съветът ще бъде запознат накратко и с резултатите от провелия се през февруари т.г. 21 европейски форум по екоиновации в областта на качеството на въздуха , организиран от МОСВ и ЕК. Зам.-министър Атанаска Николова представи действията, които страната ни е предприела за подобряване на качеството на въздуха. Беше направен преглед на националните мерки в областта на качеството на въздуха, които МОСВ вече прилага, предвидените промени в нормативната база, както и ангажимента на местните власти с програми за действие за качеството на въздуха.

Пред посланиците бяха представени и плановете на Българското председателство за неформалната среща на министрите по околна среда на ЕС, която предстои на 10 и 11 април в София. Основните теми за дискусиите на министрите ще бъдат подобряването на качеството на въздуха, по-доброто законотворчество и международните преговори по изменението на климата.