Актуални агро новини.Проведени информационни срещи свързани с Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г..

На 22 и 23 февруари 2018 г. в Експозиционен център „Флора“ гр. Бургас и Хотел „Мериан Палас“ , гр. Стара Загора се проведоха информационни срещи на теми: Обсъждане на предстоящия прием по мярки 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” и 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. На срещите бяха обсъдени проблеми, които срещат бенефициентите по време на кандидатстване, както и други трудности. Срещите бяха открити от доц. д-р Галин Николов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, като участие взеха представители на Министерството на земеделието, храните и горите и заинтересовани лица от сектор „Рибарство и Аквакултури“.