Актуални агро новини.Съвместна информационна среща-семинар на НССЗ и Опитна станция по животновъдство и земеделие - гр. Смолян.

 На 05 март 2018 г. в гр. Смолян ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Смолян) и Опитна станция по животновъдство и земеделие - гр. Смолян.

На семинара гл.ас. д-р Росица Шумкова, ОСЖЗ - гр. Смолян ще представи на аудиторията приложение на биотехнологични методи срещу вароатозата.

Гл. ас. д-р Росица Шумкова, ОСЖЗ - гр. Смолян ще запознае гостите с употребата на химични препарати.

Гл. ас. д-р Росица Шумкова , ОСЖЗ - гр. Смолян ще разгледа пред земеделските стопани избора на алтернативни средства.

Експертите от териториален областен офис на НССЗ - гр. Смолян ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане на земеделските стопани по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Смолян, залата на хотел „Кипарис Алфа”- Смолян

Програма на семинара