Актуални агро новини.Международен ден на горите.

Общото събрание на Организацията на Обединените нации обяви 21 март за Международен ден на горите. На този ден в цял свят се провеждат редица събития, които ще представят социалните , екологичните и икономическите функции на горите, които са основен фактор за повишаване качеството на живот чрез осигуряване на чист въздух и питейна вода, опазване на биоразнообразието, подобряване на околната среда и смекчаване на климатичните промени и др.

Честванията тази година се провеждат под мотото „Гори и устойчиви градове“

Обявен е конкурс за фотография, свързана с темата тази година, за повече информация тук.

Повече информация за събитието -  http://www.fao.org