Актуални агро новини.Евродепутатите представят дългосрочна стратегия за оцеляване на пчелите и пчеларите.

Евродепутатите призовават ЕС и държавите членки да инвестират повече в защита на здравето на пчелите, борба с подправянето на меда и подкрепа за пчеларите.

ЕС се нуждае от широкообхватна и дългосрочна стратегия за подобряване на здравето на пчелите и възстановяване на популациите на пчели. Това заявява Парламентът в резолюция, приета в четвъртък с 560 гласа „за“, срещу 27 „против“ и 28 „въздържал се“. За тази цел евродепутатите призовават за:

– план за действие на ЕС за борба срещу смъртността при пчелите;
– програми за развъждане за пчели, които са устойчиви по отношение на инвазивни видове като акар, азиатския стършел и американския гнилец;
– повече научни изследвания за разработка на иновативни лекарства за пчели и подобряване на тяхното разпространение;
– забрана на всички пестициди, които имат научно доказани негативни последици върху здравето на пчелите, включително неоникотиноидите, и предоставяне на безопасни алтернативи за земеделските производители;
– системи за ранно предупреждение между земеделските производители и пчеларите относно периодите на разпръскване на пестициди, за да се избегне вредата за пчелите.

Повече подкрепа за пчеларите и пчелните продукти

ЕС трябва да увеличи бюджета за националните програми за пчеларство с 50% и да създаде специална схема за подкрепа на пчеларите в селскостопанската политика след 2020 г. Евродепутатите също така предлагат въвеждането на компенсации при загуба на пчелни колонии.
Според евродепутатите държавите от ЕС трябва да правят повече за информиране на обществото, особено децата, относно ползите от консумацията на мед и терапевтичните приложения на пчелните продукти.

Спиране на вноса на фалшив мед

За да се гарантира, че вносният мед отговаря на високите стандарти на ЕС , трябва да се хармонизират граничните инспекции и проверките в единния пазар, всичкият вносен мед трябва да се проверява, а изискванията за проследяемост да се затегнат.

Европейската комисия трябва също така да разработи по-ефективни процедури за лабораторно тестване, а държавите членки трябва да налагат по-строги санкции за нарушителите.

Резолюцията предлага производството на мед и пчелни продукти да бъде считано за чувствително при търговски преговори с трети страни или дори да бъде напълно изключено от преговорите.

В ЕС около 600 000 пчелари произвеждат около 250 000 тона мед годишно, което прави ЕС вторият най-голям производител в света след Китай.

Най-големите производители в ЕС през 2016 г. са Румъния, Испания и Унгария, следвани от Германия, Италия и Гърция.

ЕС внася около 200 000 тона мед годишно, предимно от Китай, Украйна, Аржентина и Мексико. Тестовете, извършени от Съвместния изследователски център на Комисията, показват, че 20% от пробите, взети на външните граници на ЕС или в помещенията на вносителите, не спазват стандартите на ЕС.