Актуални агро новини.Спад в цената на захарта.

 

Средните цени на едро и на дребно на бяла кристална захар за страната през периода 21 – 28 февруари 2018 г. отбелязват понижение спрямо предходната седмица.

Средната цена на едро на захарта за страната е 1,26 лв./кг, с 0,8% по-ниска на седмична база. На тържищата в различните области продуктът се търгува в ценовия интервал от 0,94 лв./кг (Добрич) до 1,50 лв./кг (Монтана). Седмични изменения на цените се наблюдават в десет области, като в седем от тях захарта поевтинява от 3,8% до 6,5% (най-чувствително в Сливен), а в други четири – поскъпва в рамките на 2,8% - 4,3% (Ямбол).

 

Предлагането на продукта в големите търговски вериги (ГТВ) е в ценовия диапазон от 1,17 лв./кг (Враца и Монтана) до 1,49 лв./кг (Благоевград и Кюстендил). В преобладаваща част от областите се регистрира понижение на цените спрямо предходната седмица, в границите от 1,6% до 9% (Русе). В резултат, средната цена на дребно на продукта в ГТВ намалява с 3%, до 1,31 лв./кг.

Цените на дребно на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) варират от 1,30 лв./кг (Варна) до 1,78 лв./кг (Разград). Отклонения на стойностите на седмична база се отчитат в осем области, като навсякъде цените на продукта се понижават, с между 1,4% и 8,2% (най-значително в Ловеч и Плевен). Средно за страната, цената на дребно на захарта в ДТО е 1,52 лв./кг, с 1,3% под нивото от предходната седмица.

През наблюдавания период цените на захарта в ДТО са средно с 0,21 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като най-голяма разлика в тази посока се отчита в Монтана – 0,47 лв./кг. Изключение са областите Благоевград и Кюстендил, където продуктът се предлага в ДТО съответно с 0,06 лв./кг и 0,07 лв./кг по-евтино отколкото в ГТВ.

Маржът между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,05 лв./кг за ГТВ и 0,26 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика за големите супермаркети се наблюдава в Добрич – 0,29 лв./кг, а за по-малките търговски обекти – в Хасково – 0,49 лв./кг. В девет области цените на дребно в ГТВ са с до 0,33 лв./кг (Монтана) по-ниски от тези на едро. Подобна е ситуацията и в ДТО във Варна , където продуктът се предлага на цена, с 0,05 лв./кг под тази на едро в същата област.