Актуални агро новини.Брашното на дребно леко поскъпна.

През периода 21 - 28 февруари 2018 г. се отчита запазване на средната цена на едро на брашно тип „500” за страната на нивото от предходната седмица и същевременно леко покачване на цените на дребно и в двата типа наблюдавани търговски обекти.

По области, търговията с брашно на тържищата е в широкия ценови диапазон от 0,60 лв./кг (Стара Загора) до 1,12 лв./кг (София). В осем от областите се наблюдават седмични ценови отклонения в границите от -4,7% (Враца) до +4,3% (Плевен). Тези изменения се компенсират и средната цена на едро на брашно за страната остава на ниво от 0,77 лв./кг.

През анализирания период средните цени на дребно на брашното за страната както в големите търговски вериги (ГТВ), така и в другите търговски обекти (ДТО) се повишават с по 1% на седмична база, до съответно 1,01 лв./кг и 1,05 лв./кг.

Цените на дребно на брашно тип „500” в големите търговски вериги са в интервала от 0,95 лв./кг (Велико Търново, Габрово и Ловеч) до 1,09 лв./кг (Пловдив). В областите Видин, Враца и Монтана се отчита седмично повишение на ценовите равнища в рамките на 8,3% - 8,5%.

В по-малките магазини цените на дребно на брашното са в границите от 0,95 лв./кг (Варна, Велико Търново и Ловеч) до 1,19 лв./кг (Шумен). Движение на цените на седмична база се регистрира единствено в област Шумен, където продуктът поскъпва с 4,4%.

През изминалата седмица цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са средно с 0,04 лв./кг по-високи от тези в ГТВ. Най-голяма разлика между двата типа цени е отчетена в Шумен – 0,12 лв./кг. В четири области цените на продукта в големите магазини са по-високи от тези в ДТО с до 0,09 лв./кг (Варна).

Цените на дребно на брашното в ГТВ са средно с 0,24 лв./кг по-високи от тези на едро, като маржът достига до 0,44 лв./кг в Пловдив. Изключение е област София, където продуктът се предлага в ГТВ с 0 ,13 лв./кг по-евтино отколкото на едро.

Средно за страната, цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са с 0,28 лв./кг по-високи от тези на едро. Най-голяма разлика в тази посока е налице във Враца - 0,49 лв./кг. В областите Варна и София цените на едро са съответно с 0,02 лв./кг и 0,05 лв./кг по-високи от тези на дребно в ДТО.