Актуални агро новини.Промени в правилата за държавната помощ по схемата de minimis предлага Европейската комисия.

Промени в правилата за държавната помощ по схемата "де минимис" предлага Европейската комисия. Вместо досегашните 15 хиляди евро, таванът на субсидиите да се вдигне на 25 хиляди за период от три години.


Това е сумата, която националните власти имат право да дават в помощ на фермерите, без да се нуждаят от предварително одобрение от Брюксел, става ясно от съобщение на Комисията. С това тя отговаря на призиви от страните членки, които настояват за повече подкрепа за стопаните, без това да нарушава конкуренцията на пазара. В същото време се иска и намаляване на бюрокрацията. В предложението на Комисията се определя и общата сума на субсидиите , които всеки селскостопански сектор може да получи от националните бюджети. Тя ще бъде в размер на 50 процента от годишната селскостопанска продукция. Целта е да се намали въздействието на тези помощи върху търговията между страните членки и да се избегне евентуалното нарушаване на конкуренцията. В бъдеще всяка държава да води задължителен централен регистър за предоставените помощи по "де минимис", за да има по-добър контрол, е още едно от предложенията на Европейската комисия. Във връзка с тази идея започнаха обществени консултации. Срокът за изпращане на мнения по новите правила е до 16 април.