Актуални агро новини.Съвместна информационна среща-семинар на НССЗ, НТС и ТУ - гр. Стара Загора.

 На 09 март 2018 г. в гр. Кърджали ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Кърджали), Научно-технически съюзи (НТС) и Тракийски университет (ТУ) - гр. Стара Загора.

На семинара проф. дсн Радослав Славов , Тракийски университет (ТУ) – Ст. Загора ще запознае земеделските стопани с храненето на различни категории овце и кози майки, както и храненето на мъжки и женски разплодни животни.

Проф. дсн Радослав Славов ще представи на аудиторията зоохигиенни и технологични изисквания при отглеждането и хуманното отношение към овцете и козите, както и репродукция на овце и кози.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Кърджали ще разяснят на участниците в семинара различните възможности за подпомагане на стопаните по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Събитието ще се състои в гр. Кърджали, ул. „Булаир” № 35, зала 207, Териториална организация – Кърджали на НТС

Програма на семинара