Актуални агро новини.БАБХ извърши над 12 000 проверки по официален контрол за месец януари.

През месец Януари 2018 г инспекторите от отдели “Контрол на храните” при ОДБХ са извършили планов официален контрол (на база оценка на риска) на обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и заведенията за обществено хранене в страната. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки от дирекция КХ при ЦУ на БАБХ са както следва:

    Общ брой извършени проверки в цялата страна – 11 841 бр.
    Издадени предписания - 666 бр.
    Съставени АУАН –  130 бр.

Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 11 бр. (на територията на гр. Търговище – 4 бр. за несъответствие по сграден фонд и оборудване, липса на записи по СУБХ, лоша хигиена,  на територията на гр. Плевен – 6 бр. по желание на бизнес оператора и на територията на гр. Велико Търново – 1 бр. лоша  хигиена).

Възбранени и насочени за унищожаване храни от предприятия и складове за търговия на едро: 39 193 кг. храни от животински и неживотински произход;

Възбранени и насочени за унищожаване храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене: 515,160 кг. храни от животински произход (свинско и птиче месо, месни и млечни продукти, пилешки бутчета, месни заготовки, телешки сърца) - без етикет, изтекъл срок на годност, неустановен произход, без здравна идентификационна маркировка;  295 кг. свинско, телешко и овче месо - нерегламентирана продажба, без документи за произход; 89,500 кг. храни от неживотински произход (хляб и хлебни изделия, сладкарски,захарни и шоколадови изделия, подправки и консерви)  - изтекъл срок на съхранение и реализация;  80,500 л. бира и студен чай - изтекъл срок на годност;

Възбранени храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене: 16  кг. храни от животински произход (месни продукти, млечни продукти) - без идентификационна маркировка; 24 кг. свинско месо неотговарящо на изискванията за етикетиране; 84,600 кг. адаптирани детски млека Celia - нотификация за салмонела; 2,800 кг. зеленчукови консерви-нерегламентиран производител; 265 кг. варива (леща, булгур, нахут), трайни сл. изделия (кадаиф, катмер) и бонбони - без етикет на български език; 5400 бр. яйца без идентификационна маркировка; 809 бр. сокове (по 2,030 кг.) без етикети на български език; 27 бр. пакетирани захарни изделия (по 5,500 кг.) без етикети на български език.

През месец Януари 2018 г. дирекция КХ при ЦУ на БАБХ обработи сигнали, запитвания и жалби и изготви следните документи:

Общ брой постъпили сигнали – 45 бр., от които: 12 бр. от КЗП; 18 бр. от граждани и бизнесоператори;  6 бр. от други служби и ведомства; 2 бр. от МЗХ;  7 бр. онлайн;

Общ брой запитвания и становища – 82 бр., от които: 22 бр. от граждани и бизнесоператори;  12 бр. от други служби и ведомства; 11 бр. от МЗХ; 6 бр. от ОДБХ; 31 бр. онлайн.

Общ брой изготвени Заповеди – 11 бр.
Общ брой изготвени Заявки за публикуване на сайта на БАБХ – 5 бр.
Общ брой изготвени Доклади – 10 бр.
Общ брой изготвени Докладни записки – 3 бр.

В изпълнение на Заповед № РД 11-2405/16.11.2017г. във  връзка със зимния туристически сезон са извършени засилени проверки в обекти за търговия на дребно с храни,подвижни, временни и сезонни обекти , обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено хранене, туристически обекти предлагащи услугата „ ол инклузив“ и други на територията на ОДБХ – Благоевград, София град, София област и Смолян.

За периода от 29.12.2017г. до 30.01.2018г. включително, са извършени 224 броя извънредни проверки, извън текущия официален контрол от инспектори от отделите “Контрол на храни” при ОДБХ.

За отстраняване на констатираните несъответствия са издадени 20 бр. предписания и са съставени 10 бр. АУАН. Възбранени и насочени за унищожаване са 4,900 кг замразени пилешки бутчета без идентификационна маркировка за произход и 30,185 кг. месни заготовки и разфасовки с изтекъл срок на годност.

Най-често установените несъответствия по време на проверките са: несъответствия по сградов фонд и оборудване, некоректни и нередовно водени записи по Системата за управление по безопасността на храните, предлагане на храни с изтекъл срок на годност, предлагане на некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка, неправилно обозначение на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко; извършване на дейност в обекти без регистрация по чл.12 от ЗХ.