Актуални агро новини.Сигнал за преливане на р. Врана провери БДЧР.

След сигнал за преливане на р. Врана в района на вилна зона „Ябълките“ извън регулацията на Търговище експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и представител на Областната администрация в Търговище извършиха обход на 8 март.  

Проверени са четири мостови участъка на р. Врана. При всички беше констатирано високо водно ниво в реката. В два от тях е установено преминаване на водата над мостовото съоръжение и връщане в коритото й след моста. Няма наводнени къщи и земеделски земи. Обходеният участък е с осигурена нормална проводимост и в останалата част е констатирано , че водата не излиза от коритото на р. Врана.

Дадено е предписание на управителя на Област Търговище да се следи водното ниво на р. Врана при двата моста за установяване на състоянието на светлите отвори и при необходимост да се почистват с цел недопускане на преливане и наводнение в района.