Актуални агро новини.Басейнова дирекция - Варна разпореди почистване на река Камчия при местността "Пода".

Eксперти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и представител на „Напоителни системи“ ЕАД - клон Черно море, провериха нивото на река Камчия в района на моста в местност „Пода“ на главен път Варна-Бургас.

Проверката установи , че светлият откос на моста е от 5 отвора, като на трети и четвърти отвор са се събрали отпадъци от пластмаси и дървета на повърхността на водата. Образувалата се „тапа“ от отпадъка видимо не възпрепятства оттичането на водите в реката, но е предпоставка при висока вълна да създаде преграждане и заливане в тази част.

Дадено е предписание на управителя на „Напоителни системи“ ЕАД - клон Черно море, да се почисти речното корито на река Камчия при местност „Пода“ и да се осигури проводимост на реката.