Актуални агро новини.Средната цена на едро на брашно тип „500” за страната отбелязва леко покачване.

По данни на ДКСБТ през периода 28 февруари – 7 март 2018 г. средната цена на едро на брашно тип „500” за страната отбелязва леко покачване спрямо предходната седмица, докато тези на дребно и в двата типа наблюдавани търговски обекти остават без промяна.

Средната цена на едро за страната през последната седмица е 0,79 лв./кг, с 2,6% по-висока в сравнение с предходния седмичен период. По области, цените са в диапазона от 0,60 лв./кг до 1,10 лв./кг, съответно в Стара Загора и София. В по-голямата част от областните центрове се регистрират разнопосочни колебания на цените. В девет от тях продуктът поскъпва в рамките на 1,6% – 13,3% (Благоевград и Ловеч) на седмична база, докато в други пет поевтинява с между 1% и 10% (Русе).

През анализирания период средните цени на дребно на брашното за страната, както в големите търговски вериги (ГТВ), така и в другите търговски обекти (ДТО), остават без промяна спрямо предходната седмица, съответно 1,01 лв./кг и 1,05 лв./кг.

По области , цените на продукта в ГТВ варират от 0,95 лв./кг (Велико Търново, Габрово и Ловеч) до 1,07 лв./кг (Пазарджик и Шумен). Промяна на седмична база се регистрира единствено в област Пловдив – понижение с 11%.

През периода на наблюдение в по-малките магазини брашното се търгува на цени от 0,95 лв./кг (Варна, Велико Търново и Ловеч) до 1,19 лв./кг (Шумен). Изменение на цените спрямо предходната седмица не се наблюдава.

През изминалата седмица цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са средно с 0,04 лв./кг по-високи от тези в ГТВ. Най-голяма разлика между двата типа цени е отчетена в Шумен – 0,12 лв./кг. В три области цените на продукта в големите магазини са по-високи от тези в ДТО с до 0,09 лв./кг (Варна).

Цените на дребно на брашното в ГТВ са средно с 0,22 лв./кг по-високи от тези на едро, като маржът достига до 0,42 лв./кг в Стара Загора. Изключение е област София, където продуктът се предлага в ГТВ с 0,11 лв./кг по-евтино отколкото на едро.

Средно за страната, цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са с 0,26 лв./кг по-високи от тези на едро. Най-голяма разлика в тази посока е налице в Добрич - 0,45 лв./кг. В областите Варна и София цените на едро са съответно с 0,01 лв./кг и 0,03 лв./кг по-високи от тези на дребно в ДТО.