Актуални агро новини.Няма превишение на показателите за КАВ след пожара на Цариградско шосе.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – София уведомява гражданите, че във връзка с възникналия пожар в района на бул. "Цариградско шосе" е извършено обследване с уред – газанализатор за аварийни ситуации (Gasmet DX 4040). Моментните стойности на показателите на качеството на атмосферния въздух (КАВ), измерени в непосредствена близост до площадката за производство на пластмасови тръби към „Хидросъоръжения“ ООД, не са отчели опасни нива на вредни вещества в атмосферния въздух. Към момента на измерването , концентрациите са под границите на откриване