Актуални агро новини.Съвместна информационна среща-семинар на НССЗ и ИА “Главна инспекция по труда“ дирекция „Инспекция по труда“ - гр. Силистра.

 На 15 март 2018 г. в гр. Силистра ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Силистра) и Изпълнителна агенция (ИА) “Главна инспекция по труда“ дирекция „Инспекция по труда“ - гр. Силистра.

На семинара Иво Ангелов, ст. юрисконсулт, Дирекция “Инспекция по труда“ - гр. Силистра ще представи на земеделските стопани законосъобразното наемане на работници и заплащане на труд в земеделското стопанство.

Мариана Данаилова, гл. инспектор и Даниела Тодорова , ст. инспектор Дирекция „Инспекция по труда“ - гр. Силистра ще запознаят участниците в семинара с организация, управление на дейности и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и с безопасност и хигиена на труда.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Силистра ще разяснят на гостите възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерки от  ПРСР 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в гр.  Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 49 сграда на Художествената галерия (вход към Куклен театър), Конферентната зала на Областния информационен център (ОИЦ) - Силистра.

Програма на семинара