Актуални агро новини.Басейнова дирекция - Плевен възложи тридневен мониторинг на водите на река Тимок при Брегово.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) - Плевен , възложи да бъде извършен тридневен мониторинг на водите на река Тимок в района на Брегово. Мярката е във връзка с обявеното бедствено положение в Брегово и изпратен сигнал от общината с искане за вземане на проби.

От Регионална лаборатория – Монтана към Изпълнителна агенция по околна среда ще изследват над 15 показателя, сред които разтворен кислород, ХПК, БПК, PH, съдържание на тежки метали и други.

Експертите на БДДР ще извършат анализ и ще информират за резултатите от пробите.