Актуални агро новини.Утвърдени са резултатите от заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство.

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство , което се състоя на 19 февруари в Брюксел.

На заседанието министрите на земеделието на страните-членки обмениха мнения относно Съобщението на Европейската комисия „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“. В него е изложена визията на Комисията за Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2020 г. В последвалото разискване министрите подчертаха значението на директните плащания, но заявиха, че има възможност за подобряване на ефективността от тях, за да бъдат постигнати по-справедливи резултати за фермерите в целия ЕС. Държавите членки споделят необходимостта от повече гъвкавост и възможност да вземат решения, свързани с прилагането на ОСП в съответствие с техните национални особености, за постигане на поставените цели и показатели както на национално ниво, така и на ниво ЕС.

Обсъдена беше и темата за развитието на селските райони. Делегациите се съгласиха, че поддържането на тяхната жизненост и устойчивост е резултат от създаването на работни места, насърчаване на растежа и обновяване на поколенията в земеделието.