Актуални агро новини.Национална анкета : „ Състояние и перспективи пред младите фермери в България“.

НССЗ, съвместно с Аграрния университет - Пловдив и Асоциацията на земеделските производители в България, под егидата на евродепутата Владимир Уручев, стартира национално проучване „Състояние и перспективи пред младите фермери в България“. Резултатите от проучването ще бъдат представени на националния форум на младите фермери “Предай нататък“ , който ще  проведе на 20.4.2018 г. в Аграрния универитет- Пловдив.
Анкетата ще е активна до 13.4.2018 г.