Актуални агро новини.Съвместна информационна среща-семинар на НССЗ и Институт по земеделие гр. Кюстендил.

На 16 март 2018 г. в гр. Кюстендил  ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Кюстендил) и Институт по земеделие гр. Кюстендил на тема: "Растителна защита на овощните видове"

На мероприятието гл. ас. д-р Вилина Петрова ще запознае гостите с икономически важни болести  и неприятели по сливата и борбата с тях , както и с новите и малко известни вредители по овощните култури.

Гл. ас. д-р Вилина Петрова ще запознае аудиторията с икономически важни болести и неприятели по ябълката и черешата и борбата с тях.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в Институт по земеделие – гр. Кюстендил

Програма на семинара