Актуални агро новини.Директните плащания да се обвържат с целите.

Директните плащания в селското стопанство да бъдат по-силно обвързани с целите , се казва в препоръка на Европейската сметна палата. Одиторите предлагат Европейската комисия да анализира влиянието на базисните премии върху доходите на фермерите и да установи от каква финансова подкрепа се нуждаят стопаните.

В специален доклад относно правилата за базисните премии от Сметната палата констатират, че за много собственици на селски стопанства директните плащания представляват важен източник на доходи. Тези премии обаче не се съобразяват нито с условията на пазара, нито с използването на земята или пък с индивидуалните обстоятелства във фермата. Не се прави и анализ на общите доходи на стопанството, се казва още в доклада. Одиторите признават, че националните правителства са повишили контролните си мерки и по този начин са намалили риска от неправилно изчисляване на директните плащания. Изплащаните суми са били коректни, но има и случаи, когато цифрите не са правилни, пресметнати са приблизително или се основават на предположения, се посочва в доклада. Целият текст на Европейската сметна палата е достъпен на 23 езика, включително и на български, на сайта на институцията.