Актуални агро новини.Засилен интерес към стартиралата подмярка 6.1 за младите фермери очакват от НССЗ-Перник.

Засилен интерес към стартиралата подмярка 6.1 за младите фермери очакват от Националната служба за съвети в земеделието в Перник. До 14 юни е срокът за подаване на проектите. Бюджетът на подмярката е 22 милиона евро, което предполага около 900 бизнес плана.

Националната служба за съвети в земеделието безплатно ще изготва проектите на младите фермери и всички необходими документи. Подаването ще става по електронен път чрез системата ИСУН.

Условие е младите фермери да са регистрирани като земеделски поризводители 24 месеца преди 15 март. Те трябва да са на възраст от 18 до 40-годишна възраст. Офисът на службата в Перник през предходния прием е изработила 70% от всички проекти на млади фермери в страната.

Подмярка 6.1 има за цел подобряване на цялостната дейност , , икономическата ефективност и конкурентоспособността на млади земеделски стопани у нас. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения по  условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектите на електронната поща на земеделското министерство.