Актуални агро новини.Министър Димов призова общините за намаляване на отпадъците и повече рециклиране.

„Природата е перфектната кръгова икономика. В нея отпадък не съществува. Ние трябва да се опитаме да се приближим до подобна на природната система, в която всяко нещо е полезно. Това е фундаментът на кръговата икономика”. Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов на семинар на тема „Интегрирано управление на отпадъците” в курорта Пампорово, организиран от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Във форума участваха председателят на комисията по околна среда и води в Народното събрание Ивелина Василева и над 100 представители на местната власт и бизнеса от 27 общини от Смолянска, Пловдивска,  Пазарджишка, Кърджалийска, Бургаска  и Софийска област.  

Министър Димов припомни, че през 2015 г. беше приет план за действие от ЕС в посока кръгова икономика, а в края на миналата година беше постигната договореност и за промените на директивите. „Кръговата икономика е система, при която влагането на ресурсите, отпадъците, емисиите и изтичането на енергия се свежда до минимум чрез забавяне, затваряне и стесняване на енергийните и материалните цикли. Идеята на кръговата икономика започва още при дизайна на производството. Още в началото трябва да проектираме продуктите така, че да минимизираме отпадъка и да максимализираме употребата. Продуктът трябва да е проектиран така, че да има по-дълъг живот, да е по-лесен за ремонт, за разглобяване и да може да се рециклира. Подходът към кръгова икономика на практика се опитва да запазва стойността на стоките и материалите максимално дълго време”, обясни министър Димов. Той даде пример, че в момента е по-лесно да си смените пералнята, отколкото да я ремонтирате.

„Един от основните проблеми при прилагането на подхода за кръгова икономика е, че първичните суровини на пазара са много по-атрактивни и достъпни с ясно качество. Докато при вторичните качеството не е добро, не са устойчиви и не сме наясно как ще се развие тяхната употреба. Затова ЕС трябва да върви в посока подпомагане на пазара на вторични суровини във всички държави-членки”, категоричен беше министърът.  Той призова местните власти и бизнеса да мислят в посока предотвратяване на отпадъка чрез повторна употреба, рециклиране, употребата на енергията чрез инсинеринане и чак накрая  депониране. Целта е депонирането да е нищожно малко. 

По думите на министъра науката може да е много полезна в намирането на решения за кръговата икономика, които да бъдат приложени в практиката. Той съобщи, че общините могат да се възползват от средствата , предвидени по Оперативна програма “Околна среда” за изграждане на рециклиращи и сепариращи мощности. По програмата предстои да се отвори нова процедура за демонстрационни и пилотни проекти в областта на управление на отпадъците, по които общините и научните центрове могат да кандидатстват за финансиране на научни разработки в тази сфера.