Актуални агро новини.Пакетът с европейски помощи за преодоляване на кризата на млечния пазар през 2016 година не е предизвикал желания резултат.

Пакетът с европейски помощи за преодоляване на кризата на млечния пазар през 2016 година не е предизвикал желания резултат. Производителите са предпочели да не намаляват доставките. Такова е заключението на учени от Германия.

Според икономистите пазарът е в състояние сам да се справи с кризисни ситуации и няма нужда от държавни помощи. Призивите на Европейската комисия за намаляване на производството на мляко са намерили сравнително малко последователи, въпреки предлаганите от Брюксел премии.

Една от причините, посочени в публикацията, е , че много фермери са намалили доставките към мандрите, реагирайки на ниските изкупни цени,  далеч преди мерките на Европейската комисия да влязат в сила. В резултат на това пазарът се е стабилизирал и за повечето производители е било по-изгодно да не намаляват млеконадоя или да го държат на ниско ниво, за да се възползват от премиите.

В схемата са участвали едва една трета от немските млекопроизводители, което според учените е малък дял, с оглед на разгорещените дискусии в обществото относно ниските изкупни цени и трудната финансова ситуация на фермерите. Голямото мнозинство земеделски стопани е предпочело да се довери на пазара и да разчита отново на покачващите се цени.

"Малкият брой участници и пазарно-ориентираното поведение на фермерите поставят въпроса доколко подобни политически мерки за регулиране на пазарните механизми са необходими и оправдани", се казва в анализа на учените.