Актуални агро новини.Близо 12 милиарда яйца са произведени през миналата година в Германия.

Близо 12 милиарда яйца са произведени през миналата година в Германия от стопанства с минимум 3 хиляди кокошки. По данни на официалната статистика това представлява ръст от почти 1 процент спрямо 2016-та.


С 8 милиарда преобладават яйцата от подово отглеждани носачки. Те държат дял от 65 процента от общото производство, а броят на кокошките в тези стопанства е нараснал през годината с около 4 на сто до 26 милиона и 400 хиляди. Заради птичия грип през миналата пролет, когато стопаните бяха задължени да приберат кокошките на закрито, броят на свободно отглежданите птици е намалял с 918 хиляди до 6 милиона. След изтичане на тримесечния срок за държане на закрито , яйцата е трябвало да бъдат декларирани като от подово отглеждане. В биофермите е отчетено увеличение на носачките с 277 хиляди до 4 милиона и половина бройки. Въпреки че и тези стопани бяха задължени да приберат птиците под покрив, за техните яйца нямаше предписание да бъдат предекларирани. През 2007 година във Федералната Република най-много кокошки са били държани в клетки – над 67 процента. 10 години по-късно техният брой е паднал до 5 милиона и представлява най-малкият дял в сектора. Биококошките вече наброяват над 5 милиона.