Актуални агро новини.Бъдещето на субсидиите в селското стопанство е основната тема на поредния Аграрен съвет в Брюксел.

Бъдещето на субсидиите в селското стопанство е основната тема на поредния Аграрен съвет в Брюксел. Министрите от страните-членки на Общността ще обсъдят за пръв път и представения през ноември миналата година от Европейската комисия доклад "Прехрана и селско стопанство в бъдещето".

В тази връзка българското председателство е съставило документ, чиято цел е да се повишат доходите на фермерите, както и да се засили пазарната позиция на аграрния сектор. София настоява Общата селскостопанска политика след 2020 година да има по-голям принос за подобряването на условията на живот в селските региони и да поощрява мерки за опазване на околната среда.

Българското председателство предлага освен това обвързаните плащания за площ да останат възможни и в бъдеще. Съпротива срещу тази идея идва обаче най-вече от Германия, която се опасява, че подобни субсидии биха довели до загуби за германските фермери, основно при полски култури като захарно цвекло.

Разпалени дискусии се очакват и по въпроса за приравняването на директните плащания. В отговор на обща декларация на Полша и трите Балтийски държави, в която се настоява стопаните в Източна Европа да получават същите суми , , каквито се плащат на западните им колеги, българското председателство включи това искане в своя документ.