Актуални агро новини.Отбелязваме Международния ден на горите.

Общото събрание на Организацията на Обединените нации обяви 21 март за Международен ден на горите. На този ден в цял свят се провеждат редица събития, които ще представят социалните, екологичните и икономическите функции на горите , които са основен фактор за повишаване качеството на живот чрез осигуряване на чист въздух и питейна вода, опазване на биоразнообразието, подобряване на околната среда и смекчаване на климатичните промени и др.

Честванията тази година се провеждат под мотото „Гори и устойчиви градове