Актуални агро новини.Полски бряст е първото вековно дърво в гр. Хасково.

Дърво от вида полски бряст е обявено за първото и единствено вековно дърво в Хасково. То се намира в двора на СУ „Св. П. Хилендарски“. Обиколката на стъблото му е 3,50 м. , височината 14  м. и е на възраст около 200 години.  Дървото е обявено за вековно със заповед на министъра на околната среда и водите и е обнародвана в Държавен вестник.

Предложение за обявяване на дървото за вековно е направено през септември миналата година от община Хасково. Инициативата е на група граждани. РИОСВ – Хасково предприе необходимите действия по стартиране на процедурата. Ръководството на училището, в чийто двор се намира дървото изрази в специално писмо подкрепа на инициативата и готовност за полагане на грижи за опазването му.

След обявяването на вековното дърво за защитено, РИОСВ – Хасково даде на собственика на имота – общината на града предписание със срок за изпълнение до края на август т.г. Общината трябва да го обозначи с информационно-указателна табела и декоративна ограда. Тя има задължение да полага грижи за опазването на дървото от унищожаване или увреждане според чл. 111 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

На територията, контролирана от РИОСВ – Хасково вековните дървета са 140.Според Закона за биологичното разнообразие се забранява изкореняването, отсичането, кастренето и чупенето на клони на вековни дървета, както и нараняването на стъблата им и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние. Нарушителите носят административнонаказателна отговорност според действащото законодателство на Република България.