Актуални агро новини.Министърът на околната среда и водите ще подпише Споразумение със Сърбия за превенция на радиационни аварии.

Министерският съвет упълномощи министъра на околната среда и водите да подпише междуправителственото споразумение на България и Сърбия за ранен обмен на информация в случай на радиационна авария.

Проектът на документа беше одобрен през 2015 г. Той предвижда взаимно уведомяване и своевременно предоставяне на информация , когато едната страна вземе решение за предприемане на мащабни мерки за защита на населението в случай на авария.

Сключването на споразумението ще насърчи сътрудничеството, обмена на информация между двете страни и прилагането на добрите практики в областта на ядрената и радиационната безопасност.