Актуални агро новини.През зимния сезон БАБХ е извършила 804 извънредни проверки в курортите.

В периода от 20 ноември 2017 г. до 16 март 2018 година инспекторите от отделите “Контрол на храните” при съответните областни дирекции по безопасността на храните (ОДБХ), в обхвата на които се намират зимните туристически курорти , извършиха 804 проверки. Всички те са насрочени извън плановия официален контрол, който БАБХ извършва през годината.

Според заповедта на изпълнителния директор на БАБХ инспекциите са проведени в обекти за търговия на дребно с храни, в подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено  хранене, туристически обекти, предлагащи услугата  „ол инклузив“ и др. обекти на територията на ОДБХ – Благоевград, София град, София област и Смолян.

Проверките обхващат 599 заведения за обществено хранене, 201 обекти за търговия на дребно – 201 бр. и 4 производствени обекти за кетъринг услуги.

Констатирани са следните несъответствия:

     -  Несъответствия по сградов фонд и оборудването;

     -  Обект без регистрация по чл. 12 от Закона за храните;

     -  Предлагане на храни с изтекъл срок на годност;

     -  Неспазване на условията и сроковете на съхранение;

     -  Предлагане на храни без етикети и придружителни документи за произход.

За констатираните несъответствия са предприети следните  действия:

Издадени са 63 предписания за отстраняване на нарушенията.

Съставени актове за административно нарушение – 37.

Възбранени и унищожени храни:

-           159,55 кг месни заготовки с изтекъл срок на годност;

-           86,110 кг храни от неживотински произход с изтекъл срок на годност;

-           4,900 кг замразени пилешки бутчета без маркировка и документ за произход.