Актуални агро новини.В РИОСВ-Монтана са получени 5 сигнала за бедстващи щъркели.

На „зеления телефон“ на РИОСВ – Монтана днес са получени 5 сигнала за бедстващи бели щъркели в различни населени места от областите Монтана и Видин. Причините са ниските температури и падналия сняг.

РИОСВ – Монтана напомня, че всеки който намери екземпляри от животински видове (вкл. бели щъркели), които за защитени и включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообрази , е длъжен да уведоми най-близкия регионален орган на МОСВ или на Изпълнителната агенция по горите в срок до 3 дни. Гражданите, намерили бял щъркел в безпомощно състояние, може да се обръщат за съдействие към Държавните горски стопанства или съответната община.

За повече подробности виж ТУК