Актуални агро новини.Зам.-министър Атанаска Николова участва в Световен форум по водите.

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова участва в VIII-ми Световен форум по водите, който се провежда в Бразилия. В церемонията по откриването на форума участваха 15 държавни и правителствени ръководители.

На двудневната министерска конференция зам.-министър Николова отбеляза, че като ротационен председател на Съвета на ЕС България е определила за свой основен приоритет запазването на високите стандарти на опазване на околната среда и качество на живот на гражданите. Страната ни полага значителни усилия за съхранение на доброто екологично състояние на водите. С прилагането на програмата от мерки към плановете за управление на речните басейни страната ще постигне до 2021 г. добро екологично състояние на над 80% от водните тела.

Зам.-министър Николова участва и в кръгла маса на тема „Градове“. Дискусиите акцентираха върху намиране на решения за осигуряване на питейна вода в градовете, интегрирано управление на градските води, прилагане на иновативни технологични решения и принципите на кръгова икономика.

България представи добри практики и решения от Дунавския и Черноморския регион за ограничаване и предотвратяване на замърсяването на моретата от реки и вътрешни/наземни източници. В тематичния панел на високо ниво Атанаска Николова отбеляза,  че моделът на сътрудничество между Международната комисия за опазване на река Дунав и Комисията за опазване на Черно море от замърсяване може  да се приложи и в други региони.  Като член на двете комисии България може да сподели своя опит за установяване на стратегическо , институционално и техническо сътрудничество.

Осмото издание на Световния форум по водите предостави възможност за  дискусии и обмяна на идеи и добри практики в областта на опазването на водните ресурси от целия свят. В него участваха над 40 000 представители от цял свят. 

Повече информация за форума на: http://www.worldwaterforum8.org/