Актуални агро новини.Съвместна информационна среща-семинар с демонстрация на НССЗ и ТУ гр. Стара Загора.

На 28 март 2018 г. гр. Кнежа, обл. Плевен ще се проведе съвместна информационна среща-семинар с демонстрация на НССЗ (Териториален областен офис гр. Плевен) и Тракийски университет (ТУ) гр. Стара Загора.

На семинара проф. дсн Радослав Славов, ТУ  – Ст. Загора ще запознае гостите с хранене на различни категории овце и кози майки, хранене на мъжки и женски разплодни животни и зоохигиенните и технологични изисквания при отглеждането и хуманното отношение към овцете и козите (с практическа демонстрация).

Лекторът също ще представи  и репродукция на овце и кози.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Плевен ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане на стопаните по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Кнежа, обл. Плевен , , местност „Кривуля“, фермата на Никола Пискулийски.

Програма на семинара