Актуални агро новини.БАБХ стартира проверки в детски ясли, градини, училищни столове и бюфети.

Българска агенция по безопасност на храните започва от 27.03.2018г. засилени проверки  във всички хранителни блокове към детски ясли, градини, детски кухни майки и училищни столове и бюфети, находящи се на територията на цялата страна.

При проверките ще се акцентира върху следното:

 
1. Храните да отговарят на изискванията за безопасност и качество – БДС, Утвърдени и Браншови стандарти;

 
2. Предлагане на неразрешени храни, съгласно Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при оторизирани мероприятия за деца и ученици;


3. Ще се обърне внимание на качеството на доставените млека и млечни продукти и плодове и зеленчуци по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ , което включва и транспорт, опаковане, съхранение и начин на предлагане на децата в детските и учебни заведения.