Актуални агро новини.Информационна среща-семинар на НССЗ и БАБХ - ОДБХ гр. Търговище.

Днес, 29 март 2018 г. в гр. Търговище ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Търговище) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) гр. Търговище.

На семинара Иван Иванов, н-к отдел „Растителна защита“ към ОДБХ  – гр. Търговище ще представи на участниците в семинара нормативните изисквания при употреба и съхранение на продукти  за растителна защита.

Г-н Иван Иванов ще запознае земеделските стопани с добрите практики при употреба на продукти за растителна защита.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Търговище ще разяснят възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020 г. и схемите за директни плащания.

Събитието ще се проведе в гр. Търговище, Дом на науката и техниката, ул. ,,П. Р. Славейков“ № 4, ет. 2 , зала № 102

Програма на семинара